യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ജീവനക്കാരുടെ മര്‍ദനം; കല്ലട ബസിന്റെ പെര്‍മിറ്റ് റദ്ദാക്കി

ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് പെര്‍മിറ്റ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് | ആര്‍ടിഎ സമതിയുടേതാണ് തീരുമാനം

MORE LATEST NEWS

VIDEO STORIES

GULF IN

ARTICLES

SPORTS

TECHNO

HEALTH

COVER STORY

ചരിത്രത്തിന്റെ ചെങ്കല്‍ പാളികള്‍

കരുത്താർന്ന ചെങ്കല്ലുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ അതിലും കരുത്താർന്ന ഒരു മിശ്രിതം അവർ ഉപയോഗിച്ചു. കുളിർമാവിന്റെ ഇല പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നീരിൽ  രൂപപ്പെടുത്തിയ മിശ്രിതം. ഇങ്ങനെ കോട്ടയുടെ ചരിത്രം പോലെ കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വാസ്തുവിദ്യയും.

FIRST GEAR

BUSINESS

Science

EDUCATION & CAREER

TODAY'S EDITORIAL

REGIONAL NEWS

SOCIALIST

EDITOR'S PICK

RELIGION

ODD NEWS

BOOKS