വായനക്കാരനായ എഴുത്തുകാരന്റെ യാത്രകൾ

എം ടിക്ക് യാത്രകൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തന്റെ കാലത്തെ ജനത്തെയും ജീവിതത്തെയും ഏറ്റവും ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ഈ യാത്രകളാണ്.

കൊടുങ്കാറ്റിലും ഉലയാത്ത മുൾമരങ്ങൾ

സമൂഹത്തിൽ ഓരം ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നാസർ മുതുകാടിന്റെ 'പെണ്ണൊരുത്തി'യിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ.

അപ്രിയ സത്യങ്ങളുടെ അക്ഷര സാക്ഷ്യങ്ങൾ

ഗ്രാമങ്ങളേയും ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെയും വർണപ്പൊലിമയോടെ ചിത്രീകരിച്ച രചനകൾ യാഥാർഥ്യത്തെ സമർഥമായി തമസ്കരിച്ചപ്പോൾ അതിനപവാദമായി കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവിത ദൈന്യങ്ങളെ അബ്രാമവ് തികഞ്ഞ സത്യസന്ധതയോടെ വരച്ചിട്ടു. വടക്കൻ ദേശങ്ങളുടെ ആത്മാവ് സ്പന്ദിക്കുന്ന രചനകൾ എന്നാണ് നിരൂപകലോകം അവയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

പുനർവായനയിൽ വിരിയുന്ന കഥാപുഷ്പങ്ങൾ

വായിച്ചുരസിക്കലിനപ്പുറം ചിന്തകൾക്ക് തീ കൊളുത്തൽ കൂടിയാണ് അജിത്രിയുടെ കഥാരചനാശൈലി.

അശാന്ത തീരങ്ങളിലെ സത്യപ്രഘോഷണങ്ങൾ

പത്രപ്രവർത്തനത്തെ വിശുദ്ധവും ധാർമികവുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി കാണാനാണ് റോബർട്ട്‌ ഫിസ്ക് ആഗ്രഹിച്ചത്. സമാധാനത്തിലും മാനവികതയിലുമൂന്നിയ ഒരു ലോകക്രമത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ചിന്തയെയും എഴുത്തിനെയും ഉപയോഗിച്ചത്.

നീതിവിചാരത്തിന്റെ പരിവേഷത്തിനുള്ളിൽ അരങ്ങേറിയ അനീതി

'നീതി വിചാരത്തിന്റെ പരിവേഷത്തിനുള്ളിൽ അരങ്ങേറിയ നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയുടെ കഥയാണ് കെ ആർ മീര ഖബർ എന്ന നോവലിലൂടെ പറയുന്നത്.

മിന്നൽക്കഥാസാഹിത്യം പാറക്കടവിലെത്തുമ്പോൾ

സമീപ കാലം വരെയും സാഹിത്യത്തിൽ തീണ്ടൽ മനോഭാവത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന ഈ കുഞ്ഞു രചനകൾ ഇന്നിന്റെ സാഹിത്യരൂപമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

വെറുപ്പിന്റെ അടിവേര് തേടി

തീവ്ര വലത് സങ്കൽപ്പങ്ങൾ അരങ്ങു തകർക്കുന്ന സമകാലികാന്തരീക്ഷത്തിൽ വാക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വിശാല വായനയർഹിക്കുന്നുണ്ട്.

വ്യർഥമോഹത്തിന്റെ അപഭ്രംശം

ചില പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, വായനയുടെ ആവർത്തനങ്ങൾ തീരേ മടുപ്പിക്കാതെ വായനയെ പുതിയ ചരിത്രാന്വേഷണമാക്കും.

അരവിന്ദന്റെ ഇരുമുഖം

മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും തൃപ്തിയെയും സാധൂകരിച്ച് കിട്ടാൻ അവൻ കണ്ടെത്തുന്ന വഴികളെയും ഇത്രയും തീവ്രതയോടെ വായനക്കാരനിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് നോവലിസ്റ്റിന്റെ ചടുലമായ കൈയടക്കമാണ്.

Latest news