കെ എ എസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാഫലം ആഗസ്റ്റ് 26ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും

മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളിലായി നാലു ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. 3000 മുതല്‍ 4000 ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ സ്ട്രീം ഒന്നില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. സ്ട്രീം രണ്ട്, മൂന്ന് എന്നിവയില്‍ ആനുപാതികമായ രീതിയിലും.

ആർ സി സിയിൽ കരാർ നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം റീജ്യനൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ്, റേഡിയോതെറാപ്പി ടെക്‌നോളജിസ്റ്റ് തസ്തികകളിൽ കരാർ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

36 തസ്തികകളിൽ പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം

അവസാന തീയതി സെപ്തംബർ ഒമ്പത്.

എയിംസിൽ 3,803 നഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസർ ഒഴിവുകൾ

അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 18.

വരാനുള്ളത് അവസരങ്ങളുടെ കാലം

ഈ മഹാമാരിക്കാലത്തെയും അതിജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് മുന്നിൽ നിരവധി സാധ്യതകൾ തുറന്നുകിടപ്പുണ്ട്.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡിൽ അപ്രന്റിസ്: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ്, ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി 358 ഒഴിവ്; അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് നാല്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോപ്പറിൽ 290 ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ്

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോപ്പർ ലിമിറ്റഡിൽ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്.

എൻ എസ് സിയിൽ 220 ട്രെയിനി ഒഴിവ്

നാഷനൽ സീഡ്‌സ് കോർപറേഷൻ (എൻ എസ് സി) ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 220 ഒഴിവ്.

പി എസ് സി: 35 തസ്തികകളിലേക്ക് ഉടൻ വിജ്ഞാപനം

35 തസ്തികകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പി എസ് സി തീരുമാനം.

സി ആർ പി എഫിൽ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്

സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്‌സിൽ (സി ആർ പി എഫ്) പാരാമെഡിക്കൽ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Latest news