ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപറേറ്റർ കം അക്കൗണ്ടന്റ്

പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സഡക്ക് യോജന നടപ്പാക്കുന്ന പി ഐ യു എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപറേറ്റർ കം അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബി കോം, ഡി...

ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ ഒഴിവ്

ആരോഗ്യ കേരളം (നാഷനൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ) ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആർ ബി എസ് കെ നഴ്‌സ്, ഓഡിയോ മെട്രിക് അസിസ്റ്റന്റ്, അർബൻ ജെ പി എച്ച് എൻ,...

യു പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം

കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് കീഴിലെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള 88 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യു പി എസ് സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബോട്ടാണിസ്റ്റ് (13), ലീഗൽ ഓഫീസർ (ആറ്), ജോയിന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്ഡയറക്ടർ (13), സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 3...

കുടുംബശ്രീയിൽ കൗൺസിലർ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്‌നേഹിത ജെൻഡർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌കുകളിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ, കൗൺസിലർ തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ: ആറ് ഒഴിവ്. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദമാണ്...

തൃശൂർ ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ താത്കാലിക നിയമനം

തൃശൂർ ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ വാച്ച്മാൻ, ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ, മൾട്ടി പർപ്പസ് വർക്കർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. വാച്ച്മാൻ, വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കണം. ഡി എം എൽ...

കമ്പനി സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ ഒരൊഴിവ്

പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡിൽ കന്പനി സെക്രട്ടറി കം മാനേജർ തസ്തികയിൽ ഒരൊഴിവ്. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 21. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് http://www.pcklimited.in/ സന്ദർശിക്കുക.

ഇ സി ജി ടെക്‌നീഷ്യൻ

തിരുവനന്തപുരം ഐരാണിമുട്ടം സർക്കാർ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇ സി ജി ടെക്‌നീഷ്യനെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു. എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇ സി ജി...

ദുബൈയിൽ മേസൺ

ഒഡെപെക് മുഖേന ദുബൈയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മേസൺമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ബഹുനില കെട്ടിട നിർമാണത്തിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിശദമായ ബയോഡേറ്റ [email protected] എന്ന മെയിലിലേക്ക് ഒക്‌ടോബർ 18നകം...

ഹജ്ജ് ഹൗസിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപറേറ്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നു

കൊണ്ടോട്ടി: ഹജ്ജ് ഹൗസിലേക്ക് ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപറേറ്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. 2020ലെ ഹജ്ജ് അപേക്ഷാ ഫോറം സൂക്ഷ്മ...

താത്കാലിക നിയമനം

തൃശൂർ ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂനിറ്റിലേക്ക് ലീഗൽ കം പ്രബോഷൻ ഓഫീസർ, അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിൽ താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. എൽ എൽ ബി ആണ് ലീഗൽ കം പ്രബോഷൻ ഓഫീസറുടെ യോഗ്യത....