പാലക്കാട് കോണ്‍ഗ്രസിന് സി പി എം പിന്തുണ

Posted on: April 28, 2018 10:01 am | Last updated: April 28, 2018 at 10:48 am

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് നഗരസഭയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് സി പി എം പിന്തുണ. നാല് ബി ജെ പി സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്.

കേരളത്തില്‍ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഏക നഗരസഭയാണ് പാലക്കാട് നഗരസഭ