മാസപ്പിറവി അറിയിക്കുക

Posted on: August 2, 2019 4:30 am | Last updated: August 2, 2019 at 5:33 pm

കോഴിക്കോട്: ദുൽഖഅദ് 29 ഇന്ന് ദുൽഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി കാണുന്നവർ താഴെ ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ഖാസിമാർ അറിയിച്ചു.ഫോൺ നമ്പറുകൾ 0495 – 2771537, 04936 -203385, 0483 – 2734690, 04924 – 223808, 0460- 2227786, 0488 – 5242658.