ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് പരാതി പരിഹാരത്തിന് പ്രത്യേക ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍

Posted on: November 8, 2018 10:43 am | Last updated: November 8, 2018 at 12:07 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പരാതി പരിഹാരത്തിനായി പ്രത്യേകം ഓംബുഡ്‌സ്മാനെ നിയമിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ബേങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്‌സ്മാന് പുറമെയാണിത്.

നിലവില്‍ ബേങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്‌സ്മാനാണ് ഇത്തരം പരാതികള്‍ പരിഗണിച്ചുവരുന്നത്. മെട്രോ നഗരങ്ങള്‍, ആര്‍ബിഐ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും പ്രത്യേക ഓംബുഡ്്‌സ്മാന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. അടുത്ത വര്‍ഷത്തോടെ ഓഫീസുകള്‍ സജ്ജമാകും.