സേ പരീക്ഷ 22 മുതല്‍

Posted on: May 5, 2017 11:45 pm | Last updated: May 5, 2017 at 11:45 pm

തിരുവനന്തപുരം: എസ് എസ് എല്‍ സി ഉപരിപഠനത്തിന് അര്‍ഹത നേടാത്ത റഗുലര്‍ വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ 22 മുതല്‍ 26 വരെ സേ പരീക്ഷ നടത്തും. എസ് എസ് എല്‍ സി (എച്ച് ഐ), ടി എച്ച് എസ് എല്‍ സി, ടി എച്ച് എസ്എല്‍ സി (എച്ച് ഐ), എ എച്ച് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷകളില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് അര്‍ഹത നേടാത്ത റഗുലര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ഇതോടൊപ്പം പരീക്ഷ നടത്തും. എട്ട് മുതല്‍ 12 വരെ സേ പരീക്ഷകള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. ജൂണ്‍ ആദ്യ വാരം ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.