പത്രങ്ങളില്‍ വൃക്ക ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന പരസ്യം നല്‍കുന്നതിനു വിലക്ക്

Posted on: March 8, 2017 7:12 pm | Last updated: March 9, 2017 at 2:03 pm

തിരുവനന്തപുരം: പത്രങ്ങളിലെ ക്ലാസിഫൈഡ്പരസ്യ കോളങ്ങളില്‍ വൃക്ക ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ച് പരസ്യം നല്‍കുന്നതിനു വിലക്ക്.

വാണിജ്യപരമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പരസ്യങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തലാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യകുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഇത്തരം പരസ്യങ്ങള്‍ നിയമവിരുദ്ധവും അധാര്‍മ്മികവുമാണെന്നും അവയവ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ട്രാന്‍സ്പ്ലാന്േ!റഷന്‍ ഓഫ് ഹ്യൂമന്‍ ഓര്‍ഗന്‍ ആക്ട് പ്രകാരം ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.