സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ വര്‍ധനവ്: പവന് 19600

Posted on: July 9, 2013 11:27 am | Last updated: July 9, 2013 at 2:28 pm

-kg-of-gold-orn2793കൊച്ചി:സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ വര്‍ധനവ്. പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 19600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2450 രൂപയിലെത്തി.