സാഹിത്യോത്സവ് മത്സര ഫലങ്ങൾ

Posted on: September 9, 2018 5:06 pm | Last updated: September 9, 2018 at 5:06 pm

മത്സര ഫലം 1
ജൂനിയര്‍ ഖിറാഅത്ത്
1 ബാസിത് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്‌
2 മുശ്രിഫ് നീലഗിരി
3 ഹംദാന്‍ തൃശൂര്‍

മത്സര ഫലം 2
സീനിയര്‍ അറബി പ്രസംഗം
1 അസിഫ് കോഴിക്കോട്
2 മുസ്തഫ എപി മലപ്പുഅരം വെസ്റ്റ്
3 താജുദ്ധീന്‍ കണ്ണൂര്‍

മത്സര ഫലം 3
ഹയര്‍ സെകണ്ടറി അറബി ഗാനം
1 ഫര്‍ഹാന്‍ പാലക്കാട്‌
2 നാഫിദ് കോഴിക്കോട്
3 അന്ഷിദ് മലപ്പുറം

മത്സര ഫലം 4
ജനറല്‍ ചുമരെഴുത്ത്
1 സൈഫുധീന്‍ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്‌
2 തജുധീന്‍ തൃശൂര്‍
3 അബ്ദു റഷീദ് പാലക്കാട്

മത്സര ഫലം 5
കാമ്പസ് മാപ്പിളപ്പാട്ട്
1 ജൈസല്‍ കോഴിക്കോട്
2 ആസിഫ് മുഹമ്മദ്‌
3 സുറൂര്‍ എറണാംകുളം

മത്സര ഫലം 6
ഹൈ സ്കൂള്‍ മാപിളപ്പാട്ട്
1 അശ്കര്‍ തൃശൂര്‍
2 ഷെനിന്‍ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3 ഷിയാസ് കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 7
ഹയര്‍ സെകണ്ടറി വാട്ടര്‍ കളര്‍
1 അമീന്‍ അനീസ്‌ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 സാബിത് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3 അഫ്നാസ് വയനാട്

മത്സര ഫലം 8
ഹയര്‍ സെകണ്ടറി ഭക്തി ഗാനം
1 അന്ഷിദ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 അസ്ഫാന്‍ കണ്ണൂര്‍
3 മുഹമ്മദ്‌ അലി കാസര്ഗോ

മത്സര ഫലം 9
ജൂനിയര്‍ കഥ പറയല്‍
1 മഹീന്‍ കൊല്ലം
2 ശഹ്ബാസ് പാലക്കാട്‌
3 റിസ്വാന്‍ കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 10
ഹൈ സ്കൂള്‍ ഭക്തിഗാനം
1 മുഹമ്മദ്‌ ഹിഷാം കണ്ണൂര്‍
2 അശ്കര്‍ തൃശൂര്‍
3 സിനാന്‍ കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 11
ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ഹിഫ്സ്
1 സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസ്‌ നീലഗിരി
2 നിഹാല്‍ പത്തനംതിട്ട
3 ഹാഫിസ് ആഷിഫ്‌ പാലക്കാട്‌

മത്സര ഫലം 12
സീനിയര്‍ അറബി പ്രബന്ധ രചന
1 അബ്ദുല്‍ ഹകീം മലപ്പുറം
2 അസ്ലം മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3 റഹീസ് കണ്ണൂര്‍

മത്സര ഫലം 13
ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രസംഗം
1 ആഷിക് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2 അസ്ലം ആലപ്പുഴ
3 സഫ്വാന്‍ കണ്ണൂര്‍

മത്സര ഫലം 14
ഹയര്‍ സെകണ്ടറി കാപ്ഷന്‍ റൈറ്റിംഗ്
1 സഹല്‍ ആലപ്പുഴ
2 ശിബിലി വയനാട്
3 മുഹമ്മദ്‌ ആഷിക് എറണാംകുളം

മത്സര ഫലം 15
ജൂനിയര്‍ ഹിഫ്സ്
1 ഡാനിയല്‍ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 മുഹമ്മദ്‌ മുശ്രിഫ് നീലഗിരി
3 ഉമര്‍ തൃശൂര്‍

മത്സര ഫലം 16
ഹയര്‍ സെകെണ്ടറി പെന്‍സില്‍ ഡ്രോയിംഗ്
1 ശംനാസ് വയനാട്
2 അമീന്‍ അനീസ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3 ഫതാഹ് കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 17
ഹൈസ്കൂള്‍ വാട്ടര്‍ കളര്‍
1 മുഹമ്മദ്‌ അന്ഷിഫ് കോഴിക്കോട്
2 ബിശ്രുള്‍ ഹാഫി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3 ഹാഷിര്‍ കണ്ണൂര്‍

മത്സര ഫലം 18
ക്യാമ്പസ്‌ കവിത രചന ഗേള്‍സ്
1 ശമീമുന്നീസ കോഴിക്കോട്
2 ഇന്ധുജ കണ്ണൂര്‍
3 ഷമീമ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 19
സീനിയർ മദ്ഹ് ഗാന രചന
1. ഷാഫി കണ്ണൂർ
2. ഹുസ്സൈൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3. തസ്‌ലീം കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 20
ജൂനിയർ വാട്ടർ കളർ
1. മുഹമ്മദ് സലാഹ് പാലക്കാട്
2. അബാൻ ശാമിൽ കോഴിക്കോട്
3. മുഹമ്മദ് ജുനൈദ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 21
ഹൈസ്കൂൾ പ്രബന്ധം മലയാളം
1. ഹാഫിസ് കോഴിക്കോട്
2. അൽതാഫ് പാലക്കാട്
3.മുഹമ്മദ് ശാനിൽ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 22
കാമ്പസ് പ്രബന്ധം മലയാളം (ഗേൾസ്)
1. റിയ ശിബു എറണാകുളം
2. സജ്‌ന മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3. റിൻസിയ കണ്ണൂർ

മത്സര ഫലം 23
ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രബന്ധം മലയാളം
1. മുഹമ്മദ് മദ്ലാജ് കാസർഗോഡ്
2. ആഷിഖ് എ കൊല്ലം
3. മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ഇ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 24
കാമ്പസ് പ്രബന്ധം മലയാളം
1. അമീർ സുഹൈൽ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. ശിബിൽ സി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3. മുഹമ്മദ് അസ്ലം സി.പി കൊല്ലം

മത്സര ഫലം 25
ഹൈസ്കൂൾ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്
1. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് വയനാട്
2. നബീൽ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3. മുഹമ്മദ് അൻഷിഫ് ടി.കെ കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 26
സീനിയർ പ്രബന്ധം മലയാളം
1. സൽമാൻ കെ.എസ് നീലഗിരി
2. മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്.ടി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3. മുഹമ്മദ് ബി കൊല്ലം

മത്സര ഫലം 27
കാമ്പസ് ട്രാൻസലേഷൻ
1. തൻവീർ കോഴിക്കോട്
2. മുഹമ്മദ് യാസീൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3. സൽസബീൽ പി.എസ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 28
ഹയർ സെക്കണ്ടറി കഥാരചന
1. ലുഖ്മാൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. ഉവൈസ് പാലോളി പാലക്കാട്
3. റസ്മിൽ നീലഗിരി

മത്സര ഫലം 29
കാമ്പസ് കഥാ രചന (ഗേൾസ്)
1. ഷമീമുന്നീസ കോഴിക്കോട്
2. സഫ്‌ന തൃശൂർ
3. ആമിന ഷഹല വയനാട്

മത്സര ഫലം 30
ജനറൽ സ്പോട്ട് മാഗസിൻ
1. മുഹമ്മദ് അനീസ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2. മുബശിർ കെ.എം കോഴിക്കോട്
3. സർജാഷ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 31
ജൂനിയർ ചിത്ര രചന
1. അബാൻ ശാമിൽ കോഴിക്കോട്
2. ഷാഹിദ് തൃശൂർ
3. ഷാഹിദ് എം മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 32
സീനിയർ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം
1. ഇസ്മായിൽ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. സ്വലാഹുദ്ധീൻ വയനാട്
3. സ്വാലിഹ് പാലക്കാട്

മത്സര ഫലം 33
ഹൈസ്കൂൾ കവിത പാരായണം
1. അൽഅമീൻ എറണാകുളം
2. മുഹമ്മദ് ഫായിസ് കോഴിക്കോട്
3. ജുറൈജ് ടി.സി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 34
സീനിയർ കാലിഗ്രാഫി
1. മുബാരിസ് കോഴിക്കോട്
2. ആദിൽ കാസിം കണ്ണൂർ

മത്സരഫലം 35
സീനിയർ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്
1 ത്വാഹാ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 ഫാളിലുറഹ്മാൻ കോഴിക്കോട്
3 നസീർ കാസർഗോഡ്

മത്സരഫലം 36
ജൂനിയർ ഹാൻഡ്‌ റൈറ്റിംഗ് അറബി
മലയാളം
1 റബീഹ് കണ്ണൂർ
2 അനീസ് ആലപ്പുഴ
3 അസ്ഹബ് കൊല്ലം

മത്സരഫലം 37
ക്യാമ്പസ് ബുക്ക്ടെസ്റ്റ്
1 സ്വാലിഹ് പത്തനംതിട്ട
2 ശകീബ്ഷ തൃശൂർ
3 സവാദ് മുസ്‌ലിയാർ

മത്സര ഫലം 38
കാമ്പസ് പ്രസംഗം മലയാളം
1. ശറഫുദ്ധീൻ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2. സലാഹുദ്ധീൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3. സിദ്ധീഖ് അലി പത്തനംതിട്ട

മത്സര ഫലം 39
കാമ്പസ് മദ്ഹ് ഗാനം
1.സുറൂർ ഏർണാകുളം
2.നഫാദ് കോഴിക്കോട്
3.മിസ്‌വർ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 40
ഹൈ സ്കൂൾ കവിത രചന
1.ഹിസമുദ്ധീൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2.സിറാജുൽ ഹഖ് പത്തനംതിട്ട
3.സാദിഖ് പി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 41
ജനറൽ മാലപ്പാട്ട്
1. മുഹമ്മദ് നാസിഫ് കോഴിക്കോട്
2. ഉനൈസ് കണ്ണൂർ
3. ആസിഫ് നീലഗിരി

മത്സര ഫലം 42
ജനറൽ ഗ്രൂപ്പ് സോങ്കാറ്റഗറി ബി
1. ദാനിഷ് ഇർഫാൻ തൃശൂർ
2. മുഹമ്മദ് നാസിഫ് കോഴിക്കോട്
3. ഇംറാൻ നീലഗിരി

മത്സര ഫലം 43
സീനിയർ കവിത രചന അറബിക്
1. ഹബീബുല്ലാഹ് കാസർഗോഡ്
2. മുഹമ്മദ് ഇ.കെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3. നസീബ് കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 44
ഹയർ സെക്കണ്ടറി കവിത രചന
1. ലുഖ്മാൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. അമൽ തൃശൂർ
3. ഹാഫിസ് നാഫിൽ തിരുവനന്തപുരം

മത്സര ഫലം 45
ഹയർ സെക്കണ്ടറി ബുക്ക് ടെസ്റ്റ്
1. ആഷിഖ് പി.പി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. മുഹമ്മദ് അനസ് പാലക്കാട്
3. നവാസ് ഷരീഫ് നീലഗിരി

മത്സര ഫലം 46
കഥ രചന മലയാളം
1.ദിൽഷാദ് അലി പാലക്കാട്
2.ജാബിർ വയനാട്
3.അബ്ദുള്ള മുസഫർ കൊല്ലം

മത്സര ഫലം 47
ഹയർ സെക്കണ്ടറി മദ്ഹ് ഗാനം
1.നഫിഹ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2.മുർഷിദലി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3.അസ്ഫാൻ കണ്ണൂർ

മത്സര ഫലം 48
ഹൈ സ്കൂൾ മദ്ഹ് ഗാനം
1.ശെനിൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2.അഷ്കർ തൃശൂർ
3.ശിബിനസ് കൊല്ലം

മത്സര ഫലം 49
ജനറൽ മൗലിദ് പാരായണം
1.മുഈൻ കോഴിക്കോട്
2.ഷഫീഖ് തൃശൂർ
3.സഹൽ ഇ കണ്ണൂർ

മത്സര ഫലം 50
കാമ്പസ് ഇൻലൻഡ് മാഗസിൻ
1.അംബേദ്കർ കോളേജ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2.കാലിഫ് അക്കാദമി കോഴിക്കോട്
3.സി എച് എം കെ എം കോളേജ് താനൂർ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 51
ജൂനിയർ ഗണിതകേളി
1.റബീഹ് കണ്ണൂർ
2.സിനാൻ തൃശൂർ
3.നിസാമുദ്ധീൻ കോഴിക്കോട്

മത്സരഫലം 52
ജൂനിയര്‍ ബുക്ക്‌ ടെസ്റ്റ്‌
1 മുഹമ്മദ്‌ യാസിര്‍ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്‌
2 മുഹമ്മദ്‌ ഷാദില്‍ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3 ഇത്ബാന്‍ തൃശൂര്‍

മത്സരഫലം 53
ഹൈസ്കൂള്‍ ബുക്ക്‌ ടെസ്റ്റ്‌
1 ആസിം പത്തനംതിട്ട
2 മുബാരിസ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3 മുഹമ്മദ്‌ മിഥ്ലാജ് കോഴിക്കോട്

മത്സരഫലം 54
ഹൈസ്കൂള്‍ ഖിറാഅത്ത്
1 മുഹമ്മദ്‌ യാസീന്‍ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 അബ്ദുല്‍ കരീം തൃശൂര്‍
3 അല്‍താഫ് ഏറണാകുളം

മത്സരഫലം 55
ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി കാലിഗ്രാഫി
1 ഫത്താഹ് കോഴിക്കോട്
2 മിഥ്ലാജ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3 റഫീഫുദ്ധീന്‍ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സരഫലം 56
ജൂനിയര്‍ ക്വിസ്
1 അമീന്‍ അഹ്മദ് പാലക്കാട്
2 മുഹമ്മദ്‌ ശുരൈഫ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3 യൂനുസ് കണ്ണൂര്‍

മത്സരഫലം 57
സീനിയര്‍ ട്രാന്‍സ്ലേഷന്‍ അറബിക്
1 മുഹമ്മദ്‌ ഇ.കെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 അസ്ലം മലപ്പുറം സെസ്റ്റ്
3 ഉവൈസ് തൃശ്ശൂര്‍

മത്സരഫലം 58
സീനിയര്‍ ബുക്ക്‌ ടെസ്റ്റ്‌
1 മുബഷിര്‍ നീലഗിരി
2 മുനീര്‍ കൊല്ലം
3 അന്‍സാരി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സരഫലം 59
കാമ്പസ് പ്രബന്ധം ഇംഗ്ലീഷ്
1 സിദ്ധീഖലി പത്തനംതിട്ട
2 സുഫൈദ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3 തന്‍വീര്‍ കോഴിക്കോട്

മത്സരഫലം 60
ഹൈസ്കൂള്‍ ന്യൂസ്‌ റീഡിംഗ്
1 ഫവാസ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്‌
2 മിഥ്ലാജ് കോഴിക്കോട്
3 സഹല്‍ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 63
ക്യാമ്പസ് കവിത രചന മലയാളം
1 .ഷിബിലി സി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 .മുർഷിദ് പുളിക്കൂർ കാസർഗോഡ്
3 .മുഹമ്മദ് മിദ്‌ലാജ് എറണാകുളം

മത്സര ഫലം 64
ഹയർ സെക്കണ്ടറി ന്യൂസ് റൈറ്റിംഗ്
1 .സലിം കണ്ണൂർ
2 .ഫർഹാൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3 .മുഹമ്മദ് റാഫി കെ പി പാലക്കാട്

മത്സര ഫലം 65
സീനിയർ അക്ഷരശ്ലോകം
1 .സഫ്‌വാൻ പി പി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2 .അബൂബക്കർ കെ കെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3 .സുറൈഹ് കോഴിക്കോട്

മത്സരഫലം 66
ഹൈസ്കൂള്‍ ക്യാപ്ഷന്‍ റൈറ്റിംഗ്
1 ഹാമിദ് യാസീന്‍ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 സിറാജുല്‍ ഹഖ് പത്തനംതിട്ട
3 ഷമീല്‍ വയനാട്

മത്സര ഫലം 67
സീനിയര്‍ ക്വിസ്
1 മുഹമ്മദ്‌ അബ്ദുള്ള കണ്ണൂര്‍
2 മിഥ്ലാജ് കോഴിക്കോട്
3 ഉസ്മാന്‍ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സരഫലം 68
ജനറല്‍ കൊളാഷ്
1 സ്വലിഹ് ഇകെ
2 അജ്മല്‍ കാസിം കണ്ണൂര്‍
3 നസീഫ് മലപ്പുഅരം വെസ്റ്റ്

മത്സരഫലം 69
സീനിയര്‍ മുദ്രവാക്യ രചന
1 സല്‍മാന്‍ നീലഗിരി
2 സുഹൈല്‍ ഹാദി കണ്ണൂര്‍
3 സൈനുല്‍ ആബിദ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 70
സീനിയർ ട്രാൻസിലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ്
1 .ഇർഷാദ് ആലപ്പുഴ
2 .അൻവർ സാദാത് കോഴിക്കോട്
3 .ഷബീറലി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 71
ജൂനിയർ റീഡിങ് അറബി
1 .ഇജ്‌ലാൻ വി പി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2 .ഹംദാൻ തൃശൂർ
3 .സുഹൈൽ നീലഗിരി

മത്സര ഫലം 72
ഹൈ സ്കൂൾ കഥ രചന
1 .മുനവ്വിർ കോഴിക്കോട്
2 .അൽ ആമീൻ കൊല്ലം
3 .സിറാജുൽ ഹഖ് പത്തനംതിട്ട

മത്സര ഫലം 73
ജൂനിയർ റീഡിങ് ഇംഗ്ലീഷ്
1 .ഫായിസ് അഹമ്മദ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2 .അജ്‌സൽ ആലപ്പുഴ
3 .ആദിൽ അബൂബക്കർ

മത്സര ഫലം 74
ജനറൽ സീറ പാരായണം
1 .ശമ്മാസ് കെ കെ കോഴിക്കോട്
2 .ജൗഹർ ജുമാൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3 .കലാം കാസർഗോഡ്

മത്സര ഫലം 75
ഹയർ സെക്കണ്ടറി മാപ്പിളപ്പാട്ട്
1 .ശിഹാബ് കണ്ണൂർ
2 .മുഹമ്മദ് അലി കാസർഗോഡ്
3 .മുർഷിദ് അലി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 76
സീനിയർ പ്രബന്ധ രചന ഇംഗ്ലീഷ്
1 .റഹീസ് കൊല്ലം
2 .വാജിദ് വി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3 .നാസർ പി കണ്ണൂർ

മത്സര ഫലം 77
ജൂനിയർ അറബി ഗാനം
1 .സിനാൻ ഇ കെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 .മുഹമ്മദ് നാസിഫ് കോഴിക്കോട്
3 .മിഷാൽ പി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 78
ജനറൽ ബുർദ
1 .സവാദ് തങ്ങൾ പാലക്കാട്
2 .സൈദ് അലവി കാസർഗോഡ്
3 .ഫാസിൽ അഹ്‌മദ്‌ തിരുവനന്തപുരം

മത്സര ഫലം 79
സീനിയർ കവിത രചന
1 .സുഫിയാൻ ഇ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2 .മുഹമ്മദ് ബി കൊല്ലം
3 .മുബഷിർ കെ എം കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 80
ജൂനിയർ കഥ രചന
1 .യഹ്‌യ പാലക്കാട്
2 .ഇഖ്‌റാമുൽ ഹഖ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3 . മുർഷിദ് ആലപ്പുഴ

മത്സര ഫലം 81
കാമ്പസ് ക്വിസ്
1. സിദ്ധീഖ് അലി കെ പത്തനംതിട്ട
2. മുഹമ്മദ് അക്ബർഷാ തിരുവനന്തപുരം
3. ഹബീബ് റഹ്‌മാൻ കണ്ണൂർ

മത്സര ഫലം 82
സീനിയർ പ്രസംഗം മലയാളം
1. സലാഹുദ്ധീൻ പാലക്കാട്
2. ഇർഷാദ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3. മൻസൂർ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 83
സീനിയർ ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനിങ്
1. വഹീദ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. ത്വാഹ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3.അഫ്സൽ പാലക്കാട്

മത്സര ഫലം 84
സീനിയർ മാഗസിൻ ഡിസൈനിങ്
1. തസ്‌നിം കോഴിക്കോട്
2. അജ്മൽ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3.അതീഖ് റഹ്മാൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 85
ജൂനിയർ പ്രസംഗം
1. മാഹീൻ കൊല്ലം
2. സഹീർ കോഴിക്കോട്
3.സിനാൻ മലപ്പുരം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 86
സീനിയർ കഥാ രചന
1. മുഹമ്മദ് ബി കൊല്ലം
2. സൈനുൽ ആബിദ് പാലക്കാട്
3. മുസ്താഖ് അലി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 87
ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രസംഗം മലയാളം
1. ഇയാസ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2. ലുഖ്മാൻ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3. നവാസ് ഷെരീഫ് നീലഗിരി

മത്സര ഫലം 88
ഹൈ സ്കൂൾ ഉറുദു ഗാനം
1. മുഹമ്മദ് ഖൈസ് തൃശൂർ
2. അൽത്താഫ് കെ വി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3. ഉക്കാശ് നീലഗിരി

മത്സര ഫലം 89
സീനിയർ മാപ്പിളപ്പാട്ട്
1. സിബിൻ ഷാഹിദ് കണ്ണൂർ
2. ഫാസിൽ അഹമ്മദ് തിരുവനന്തപുരം
3. അനസ് കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 90
ഹൈ സ്കൂൾ ക്വിസ്
1. അൽ ആമേൻ കൊല്ലം
2.മുബഷിർ പി എം കണ്ണൂർ
3. സിനാൻ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 91
കാമ്പസ്‌ പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ്
1. മുഹമ്മദ് മഹ്‌റൂഫ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. സുഹൈൽ ഹസ്സൻ കോഴിക്കോട്
3. ഹുഫൈസുർറഹ്മാൻ കണ്ണൂർ

മത്സര ഫലം 92
ജനറൽ രിസാല ക്വിസ്
1. അർഷാദ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. മിദ്‌ലാജ് അൻവർ കോഴിക്കോട്
3. അബു താഹിർ പാലക്കാട്

മത്സര ഫലം 93
ഹയർ സെക്കണ്ടറി ക്വിസ്
1. മുഹമ്മദ് ഷാൻ കണ്ണൂർ
2. നസ്റുല്ലാഹ് വയനാട്
3. ഫായിസ് സി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 94
സീനിയർ പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ്
1.തൻസീർ ഏർണാകുളം
2.അൻഷിഫ് ഇ കെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3.അബ്ദു റഹ്മാൻ കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 95
ഹൈ സ്കൂൾ അറബി ഗാനം
1.അഷ്കർ തൃശൂർ
2.അഫ്‌നാസ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3.സിനാൻ കാസർഗോഡ്

മത്സര ഫലം 96
ജനറൽ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് കാറ്റഗറി എ
1. അസ്ലം മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. അൻഷിഫ് പി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
3. അദ്നാൻ വി.പി കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 97
ജനറൽ ഡോക്യുമെന്ററി
1. എടക്കര ഡിവിഷൻ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2. അടൂർ പത്തനംതിട്ട
3. മുക്കം ഡിവിഷൻ കോഴിക്കോട്

മത്സര ഫലം 98
ജനറൽ പ്രൊജക്ട്
1. പരപ്പനങ്ങാടി സെക്ടർ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2. ചൊക്ലി സെക്ടർ കണ്ണൂർ
3. കോന്നി സെക്ടർ പത്തനംതിട്ട

മത്സര ഫലം 99
കാമ്പസ് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ
1.അബ്ദുൽ അസീബ് തൃശൂർ
2.മുഹമ്മദ് കോഴിക്കോട്
3.സല്മാനുൽ ഫാരിസ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്

മത്സര ഫലം 100
ജൂനിയർ മാപ്പിളപ്പാട്ട്
1.സിനാൻ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2.മിശാൽ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3.നജാഹ് കണ്ണൂർ

മത്സര ഫലം 101
ജനറൽ ദഫ്
1. ശിബിലി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്
2. ജിയാദ് കെ.പി മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3. സുഫ് യാൻ കാസർഗോഡ്

മത്സര ഫലം 102
സീനിയർ മദ്ഹ് ഗാനം
1.ഷമീം മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
2.സിബിൻ ഷാഹിദ് കണ്ണൂർ
3.മഹ്ഫൂസ് കമാൽ

മത്സര ഫലം 103
ജനറൽ ഖവാലി
1. മഹ്ഫൂസ് കമാൽ തൃശൂർ
2. റഖീബ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ്
3. അബ്ദുൽ ഹക്കീം നീലഗിരി