പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ ബംഗ്ലയാകാനൊരുങ്ങുന്നു

Posted on: July 26, 2018 5:36 pm | Last updated: July 26, 2018 at 5:36 pm
SHARE

കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പേര് ബംഗ്ല എന്നാക്കാനുള്ള ബില്ലിന് സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അംഗീകാരം. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളേയും യോഗത്തിന് വിളിക്കുമ്പോള്‍ അക്ഷരമാല ക്രമത്തില്‍ വെസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ അവസാനം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പേര് മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതോടെ പേര് മാറ്റം നിലവില്‍വരും.

ഇതിന് മുമ്പ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ബംഗാള്‍ എന്നും ബംഗാളിയില്‍ ബംഗ്ല എന്നും മാറ്റിയിരുന്നു.എന്നാല്‍ ബംഗാളിയിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ബംഗ്ല എന്നാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാനൊരുങ്ങുന്നത്.