മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്ത് കാന്തപുരത്തിന്റെ സന്ദേശം

Posted on: November 25, 2018 1:18 pm | Last updated: November 25, 2018 at 1:19 pm

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമാവാന്‍ മര്‍കസിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുള്ള കാന്തപുരത്തിന്റെ വീഡിയോ സന്ദേശം.