കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ജനുവരിയില്‍

Posted on: December 25, 2013 6:49 am | Last updated: December 25, 2013 at 7:18 pm

തിരുവനന്തപുരം: കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യ ഓഫ് കാമ്പസ് ജനുവരി 11ന് പത്തനംതിട്ടയിലെ അയിരൂരില്‍ തുടക്കം കുറിക്കും. ആലപ്പുഴ ഏവൂരിലും ഫെബ്രുവരിയില്‍ കഥകളിഗ്രാമം ആരംഭിക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് കലാമണ്ഡലം ഓഫ് കാമ്പസുകളാണ് ആരംഭിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂര്‍, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. തുടക്കമെന്ന നിലയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴ്‌സുകളാണ് ഓഫ് കാമ്പസുകളില്‍ നടത്തുന്നതെന്നും കഥകളി ഗ്രാമങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ണതോതിലെത്തിയ ശേഷം കൂടുതല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ ആരംഭിക്കും.