പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ രണ്ട്; ഒഴിവാക്കിയത് ഏഴ്

Posted on: November 9, 2020 6:06 pm | Last updated: November 10, 2020 at 5:52 am

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രണ്ട് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെറുതന (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ സബ് വാര്‍ഡ് 10), തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മംഗലപുരം (സബ് വാര്‍ഡ് 12) എന്നിവയാണ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍.

ഏഴു പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ആകെ 612 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്.