സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം – ചർച്ച

സാമ്പത്തിക സംവരണം, സംവരണ തത്വങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? മറ്റു സംവരണ വിഭാഗങ്ങളെ അത് എങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു? 'സവര്‍ണ സംവരണ'ത്തിനു പിന്നിലെ ചതിക്കുഴികള്‍ എന്തെല്ലാം? സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമെന്ത്? സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് ഉത്തരവാദികള്‍ എല്‍ഡിഎഫ് മാത്രമോ? മുന്നാക്കക്കാരിലെ പിന്നാക്കക്കാരെ എങ്ങിനെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കാം? കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | പ്രൊഫ. ഇ അബ്ദുൽ റഷീദ് | ഖാസിം എ ഖാദർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക ചർച്ച
Posted on: November 3, 2020 8:42 am | Last updated: November 3, 2020 at 8:43 am