സര്‍ക്കാര്‍ ഐ ടി ഐകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Posted on: September 22, 2020 7:50 pm | Last updated: September 22, 2020 at 7:50 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഐ ടി ഐകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. അവസാന തീയതി: 24-09-2020. https:itiadmissions.kerala.gov.in എന്ന പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയും https:det.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഉള്ള ലിങ്ക് മുഖേനയും അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കാം. പ്രോസ്പെക്ടസും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും വകുപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റിലും (https:det.kerala.gov.in) അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട പോര്‍ട്ടലിലും (https:itiadmissions.kerala.gov.in) ലഭിക്കും. വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ആ പോര്‍ട്ടലില്‍ തന്നെ ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന 100 രൂപ ഫീസടച്ച് കേരളത്തിലെ ഏത് ഐ ടി ഐകളിലേക്കും പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന യൂസര്‍ ഐ ഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി വരെ സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷയില്‍ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്താവുന്നതാണ്.

നിശ്ചിത തീയതിയില്‍ ഓരോ ഐ ടി ഐയുടെയും വെബ്സൈറ്റില്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ ഐ ടി ഐ കളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുതല്‍ അഡ്മിഷന്‍ വരെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ യഥാസമയം എസ് എം എസ് മുഖേന ലഭിക്കും. ഇതു കണക്കിലെടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ സ്വന്തം മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ മാത്രം അപേക്ഷാ സമര്‍പ്പണത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം.
സംസ്ഥാനത്തെ 14 വനിതാ ഐ ടി ഐകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 99 സര്‍ക്കാര്‍ ഐ ടി ഐകളിലെ 76 ട്രേഡുകളിലായി 22,000 ത്തോളം ട്രെയിനികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന നോണ്‍മെട്രിക് ട്രേഡുകളും പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന മെട്രിക് ട്രേഡുകളുമുണ്ട്.