സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന

Posted on: September 21, 2020 11:27 am | Last updated: September 21, 2020 at 11:27 am

കൊച്ചി | സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന. ഗ്രാമിന് 15 ഉും പവന് 120 ഉും രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 38,080 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4,760 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.

ഇന്നലെ സ്വര്‍ണ വില ഗ്രാമിന് 25 ഉം പവന് 200ഉം രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. പവന് 37,960 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 4,745 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വില.