ഇന്ത്യൻ വിപണി കൈയടക്കാൻ റിയൽമീ

Posted on: January 14, 2020 10:51 am | Last updated: January 14, 2020 at 10:51 am


ന്യൂഡൽഹി | പുതുവർഷത്തെ മൊബൈൽ വിപണി കൈയ്യടക്കാൻ റിയൽമീ. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിപ്ലവാത്കമായ മുന്നേറ്റം നടത്താനാണ് റിയിൽമീ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ റിയൽമീ 5ഐ പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനി ഇപ്പോൾ പുതിയ ബജറ്റ് ഫോണായ റിയൽമീ സി 3 എസ് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തായ്‌ലാൻഡ് നാഷനൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടെലി കമ്യൂണികേഷനിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉടനെ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയത്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം, റിയൽമീ സി 3 കൾ ആർ എം എക്‌സ് 2020 എന്ന മോഡൽ നമ്പർ വഹിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, റിയൽമീ സി 3 കളുടെ സവിശേഷതകളൊന്നും കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കമ്പനി അടുത്തിടെ റിയൽമെ സി 2 സീരീസ് പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷമാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത്.