ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ശക്തമാണ്; പക്ഷെ

പാക് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ
Posted on: June 16, 2019 12:51 pm | Last updated: June 16, 2019 at 1:09 pm

ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ശക്തമാണ്. കോലിക്ക് പുറമെ രോഹിത്തും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മധ്യനിര ദുർബലമാണ്.

വസീം അക്രം
പാക് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ