മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് പുറംകടലില്‍ കുടുങ്ങി; രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം വൈകുന്നു

Posted on: June 8, 2018 8:53 am | Last updated: June 8, 2018 at 10:34 am

കോഴിക്കോട്: പുതിയാപ്പയില്‍ നിന്ന് മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ട് യന്ത്രത്തകരാര്‍ മൂലം പുറംകടലില്‍ കുടുങ്ങി. പത്ത് മത്സ്യതൊഴിലാളികളാണ് ബോട്ടിലുള്ളത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ മൂലം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം വൈകുകയാണ്.