സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ ഫീസ് പുതുക്കി; ബിഡിഎസിന് കൂട്ടി

Posted on: July 14, 2017 1:03 pm | Last updated: July 14, 2017 at 1:44 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോഴ്‌സുകളുടെ ഫീസ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. ബിഡിഎസ് ജനറല്‍ സീറ്റുകളിലെ ഫീസ് 2.9 ലക്ഷമാക്കി ഉയര്‍ത്തി. നിലവില്‍ 2.5 ലക്ഷമായിരുന്നു. എന്‍ആര്‍ഐ സീറ്റുകളിലെ ഫീസ് ആറ് ലക്ഷമായും വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

എംബിബിഎസ് സീറ്റില്‍ ഫീസ് 50,000 രൂപ കുറച്ചു. ഇതോടെ ജനറല്‍ സീറ്റില്‍ ഫീസ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി. എന്‍ആര്‍ഐ സീറ്റുകളില്‍ നിലവിലെ 20 ലക്ഷം തുടരും. പുതിയ ഫീസ് നിരക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും.