കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത രണ്ട് ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചു

Posted on: March 15, 2017 8:19 pm | Last updated: March 15, 2017 at 8:20 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ജീവനക്കാരുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും ക്ഷാമബത്ത രണ്ട് ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് ക്ഷാമബത്ത വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ ഡിഎ രണ്ട് ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

രാജ്യത്ത്  50 കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ കൂടി തുടങ്ങുവാനും കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭാ േയാഗം തീരുമാനിച്ചു.