ഊട്ടിയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം

Posted on: December 29, 2015 6:51 pm | Last updated: December 29, 2015 at 6:51 pm

ഊട്ടി: ഊട്ടിയിലേക്ക് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം. അവധി ദിനങ്ങളായ നാല് നാളുകളില്‍ എത്തിയത് 45,000 സഞ്ചാരികള്‍. ബോട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍, റോസ് ഗാര്‍ഡന്‍, ബോട്ട് ഹൗസ്, ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്ക് തുടങ്ങിയവകളിലാണ് സഞ്ചാരികള്‍ എത്തിയത്. അവധി ആഘോഷിക്കാന്‍ സഞ്ചാരികള്‍ എത്തിയത്. സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വന്‍ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.