സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചു

Posted on: July 13, 2013 9:21 am | Last updated: July 13, 2013 at 9:21 am

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വില പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 20,000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2500 രൂപയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വില.