പോളിയോ വാക്‌സിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കോപ്രോസ്‌ക്കി അന്തരിച്ചു

Posted on: April 14, 2013 9:02 am | Last updated: April 14, 2013 at 9:02 am

Dr. Hilary Koprowski

പോളിയോ വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ. ഹിലാരി കോപ്രോസ്‌ക്കി അന്തരിച്ചു. 96 വയസ്സായിരുന്നു. ജോനാസ് സാല്‍ക്ക് ഇന്‍ജക്ഷന്‍ ചെയ്യാവുന്ന വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഹിലാരി പോളിയോ വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തിയത്. 1950ലാണ് ഹിലാരി കണ്ടെത്തിയ വാക്‌സിന്‍ ആദ്യമായി മനുഷ്യരില്‍ പ്രയോഗിച്ചത്.