കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി നല്‍കാന്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശിപാര്‍ശ

Posted on: April 13, 2013 12:15 pm | Last updated: April 13, 2013 at 12:36 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നല്‍കാന്‍ വിദഗ്ധ സമിതി ശിപാര്‍ശ ചെയ്തു. കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയാണ് ശിപാര്‍ശ നല്‍കിയത്. രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡ്,ജലസംഭരണം,ഭൂമി നികത്തല്‍,വെദ്യുതി എന്നീ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.വിമാനത്താവളം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായകമായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി അനുമതി. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശിപാര്‍ശ അനുസരിച്ചാണ് പദ്ധതികള്‍ക്ക് മന്ത്രാലയം പരിസ്ഥിതി അനുമതി നല്‍കുന്നത്.

ALSO READ  യാത്രക്കാരുടെ വർധനവ്: കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ