പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ മൂന്ന്; ഒഴിവാക്കിയത് അഞ്ച്

Posted on: October 12, 2020 6:10 pm | Last updated: October 12, 2020 at 10:48 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ തളിക്കുളം (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ വാര്‍ഡ് 8), കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മയ്യനാട് (14), മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കീഴുപറമ്പ് (8) എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകള്‍.

അഞ്ചു പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ആകെ 664 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്.