നമ്മൾ തളരരുത്

പാക് പേസർ
Posted on: June 23, 2019 8:09 am | Last updated: June 23, 2019 at 3:12 pm
നമ്മൾ തളരരുത്. മാനസ്സികമായി സ്വയം ഉയര്‍ന്നുവരേണ്ടടതുണ്ട്. നമ്മള്‍ ഓരോരുത്തരും തന്നെയാണ് ടീമിന്റെ കരുത്ത്. ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാല്‍ ടീമിനെ ഉയിർപ്പിക്കാം.

വഹാബ് റിയാസ്
പാക് പേസർ