ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത്.

ഇന്ത്യൻ നായകൻ
Posted on: June 9, 2019 3:01 pm | Last updated: June 9, 2019 at 3:01 pm

ആത്യന്തികമായി ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത്. ടീമിന് മുന്നിലും അത് മാത്രമേയുള്ളൂ.