കൂടുതല്‍ സെഞ്ച്വറി പ്രകടനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം

ഇന്ത്യന്‍ ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍
Posted on: June 9, 2019 2:50 pm | Last updated: June 9, 2019 at 2:50 pm

കൃത്യസമയത്ത് ഫോമിലേക്കുയരാന്‍ സാധിച്ചത് ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ സെഞ്ച്വറി പ്രകടനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം.