രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടില്‍ മുന്തിരി വള്ളി തളിര്‍ത്തു

Posted on: July 18, 2017 1:46 pm | Last updated: July 18, 2017 at 1:30 pm
മലപ്പുറം കോട്ടപ്പടി വലിയ പറമ്പില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ മുന്തിരി വള്ളി

മലപ്പുറം: മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പ് വീട്ടില്‍ നട്ട മുന്തിരി കമ്പ് തളിര്‍ന്നു. മലപ്പുറം കോട്ടപ്പടി വലിയപറമ്പത്ത് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് മുന്തിരി വള്ളി തളിര്‍ത്തത്. അഞ്ച് കിലോയോളം മുന്തിരിയാണ് വിളവെടുപ്പിന് പാകമായത്.

മലപ്പുറം സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ ജീവനക്കാരനായ രാധകൃഷ്ണന്‍ മുന്തിരി തോട്ടം വിപുലപ്പെടുത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.
വീട്ടു മുറ്റത്തുള്ള മുന്തിരി വള്ളി വളര്‍ന്നത് കാണാന്‍ ദിനം പ്രതി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്.