ഗൂഡല്ലൂരിലെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കല്‍: നടുവട്ടം 27ല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങി

Posted on: December 29, 2015 6:49 pm | Last updated: December 29, 2015 at 6:49 pm

ഗൂഡല്ലൂര്‍: ഗൂഡല്ലൂരിലെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കല്‍ നടുവട്ടം 27ല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങി. സ്വകാര്യ തോട്ടം ഇതിനായി ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് നിരപ്പാക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഗൂഡല്ലൂര്‍ നഗരസഭയിലെ മാലിന്യമാണ് നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാനാകാതെ നഗരസഭ കടുത്ത പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. ഊട്ടിയിലും, പാടന്തറ ചെളുക്കാടിയിലുമാണ് ഇതുവരെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു.