‘ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതും’; മഅ്ദിൻ ഗ്രാൻഡ് അസംബ്ലിയിലെ വർണക്കാഴ്ചകൾ

Posted on: January 26, 2020 11:04 am | Last updated: January 26, 2020 at 9:01 pm

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം മഅ്ദിൻ അക്കാദമിയിൽ നടന്ന ഗ്രാൻഡ് അസംബ്ലിയിൽ നിന്നുള്ള  വർണക്കാഴ്ചകൾ കാണാം.

ചിത്രങ്ങൾ:
ലപ്പ