അറബി ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയല്ലെന്ന് ഫസൽ ഗഫൂർ

ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത അറബി ഭാഷയിൽ ജുമുഅ ഖുതുബ നിർബന്ധമില്ലെന്നും ഈ കാരണത്താലാണ് താൻ മലയാളത്തിലെ ഖുതുബയെ അനുകൂലിക്കുന്നതെന്നും ഫസൽ ഗഫൂർ