സോളാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ല: കമ്മീഷന്‍ സെക്രട്ടറി

Posted on: October 12, 2017 1:14 pm | Last updated: October 12, 2017 at 1:15 pm

കൊച്ചി: സോളാര്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ലെന്ന് സോളാര്‍ കമ്മീഷന്‍ സെക്രട്ടറി പി എസ് ദിവാകരന്‍. രാഷ്ട്രീയപരമായി ഒരു ജഡ്ജിയും റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കില്ല. തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ കണ്ടെത്തല്‍. സോളാര്‍ കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറന്‍സില്‍ സരിത വരുന്നില്ല.

റിപ്പോര്‍ട്ട് ആദ്യം നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല. ആറ് മാസത്തിനകം നിയമസഭയില്‍ വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷിച്ചത്. ടേംസ് ഓഫ് റഫറന്‍സില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതെല്ലാം കമ്മീഷന്‍ പരിശോധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.