സ്വര്‍ണ വില പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ചു

Posted on: December 24, 2016 10:51 am | Last updated: December 24, 2016 at 11:12 am

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചു. പവന് 80 രൂപ കൂടി 20,680 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,585 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.