ബ്ലോക്ക്, മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പരീക്ഷ പി എസ് സി മാറ്റി

Posted on: June 5, 2015 5:38 am | Last updated: June 5, 2015 at 12:38 am

pscതിരുവനന്തപുരം: അരുവിക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാല്‍ പി എസ് സി ഈ മാസം 27ന് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു. മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ് 3, മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ്3 മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ് 3 നഗരകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍നിന്നു ബൈട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മുഖേന, സെക്രട്ടറി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നീ തസ്തികളിലേക്കു നടത്താനിരുന്ന ഒ എം ആര്‍ പരീക്ഷ പി എസ് സി മാറ്റിവെച്ചു. ഈ പരീക്ഷ ജൂലൈ നാലിന് നടത്തും.
ജൂലൈ നാലിന് നടത്താനിരുന്ന ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്/ബില്‍ കലക്ടര്‍ ഗ്രേറ്റര്‍ കൊച്ചിന്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി), മെയില്‍ വാര്‍ഡന്‍ സര്‍ജന്റ്, ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കുളള പരീക്ഷയും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.