തോറ്റ പ്രമുഖര്‍

    Posted on: December 8, 2013 4:10 am | Last updated: December 8, 2013 at 3:09 pm

    sheela deesid

    ഷീലാ ദീക്ഷിത് ന്യൂഡല്‍ഹി മണ്ഡലത്തില്‍ 10309 വോട്ടിന് തോറ്റു