പി എസ് സി ഇന്റര്‍വ്യൂ തലേദിവസം പ്രമാണ പരിശോധനയില്ല

Posted on: August 13, 2013 12:28 am | Last updated: August 13, 2013 at 12:28 am
SHARE

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്റര്‍വ്യൂവിന്റെ തലേദിവസമുള്ള പ്രമാണപരിശോധന പി എസ് സി ഒഴിവാക്കി. ഇനി രാവിലെ 9.30ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്റര്‍വ്യൂവിന്റെ പ്രമാണപരിശോധന അന്ന് രാവിലെ ഏഴ്മണിക്കും. ഉച്ചക്ക് 1.30ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്റര്‍വ്യൂവിന്റെ പ്രമാണപരിശോധന രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും നടക്കും. പത്ത് വര്‍ഷമായി പി എസ് സി തുടര്‍ന്നുവന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്നലെ ചേര്‍ന്ന കമ്മീഷന്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചത്. 16, 17 തീയതികളില്‍ പി എസ് സി ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും .