മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളില്‍ ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കും

Posted on: July 15, 2013 8:07 pm | Last updated: July 15, 2013 at 8:16 pm

cameraതിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടേയും മന്ത്രിമാരുടെയും ഓഫീസില്‍ പുതിയ സുരക്ഷാ ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.  ഇതില്‍ സന്ദര്‍ശകരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പതിയുമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളില്‍ വിവാദമുണ്ടാകില്ലെന്ന് മന്ത്രിമാര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നു നിര്‍ദേശിക്കുന്ന സര്‍ക്കുലറും പുറത്തിറക്കി. ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഒരു വര്‍ഷം സൂക്ഷിക്കാന്‍ സംവിധാനമുണ്ടാകണമെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു. സോളാര്‍ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം.