സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്: പവന് 22,640

Posted on: November 27, 2013 10:30 am | Last updated: November 27, 2013 at 11:31 am

-kg-of-gold-orn2793കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ വിലക്കുറവ്്. പവന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,640 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 2,830 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.