സ്വപ്ന ചിറക് യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കി, കണ്ണൂര്‍ പറക്കുന്നു

നീലാകാശത്തിന്റെ അതിവിദൂരതകളില്‍ ഒരു പൊട്ടായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒടുവില്‍ കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ വട്ടമിട്ട് റണ്‍വേയിലേക്ക് വിമാനങ്ങള്‍ പറന്നിറങ്ങിയും ഉയര്‍ന്നു പൊങ്ങുന്നതും ഇന്ന് യാഥാര്‍ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ വിമാനത്താവളം എന്ന സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്കും മുന്പ് കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ വിമാനമിറങ്ങുകയും...

വികസനത്തിന്റെ റണ്‍വേയില്‍ വിസില്‍ മുഴങ്ങുന്നു

വികസനത്തിന്റെ റണ്‍വേയില്‍ ഇന്ന് വിസില്‍ മുഴങ്ങുന്നു.അറക്കലിന്റെയും ചിറക്കലിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞു തന്ന കണ്ണൂര്‍ സ്വപ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്ന് യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിന്റെ ചിറകിലേറി ഇനി ആകാശം മുട്ടെ പറക്കും. അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളെ അതിജയിച്ചിരുന്ന പോയ കാലത്തിന്റെ...

NEWS