കാര്‍ഷിക മേഖലക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കി കേന്ദ്ര ബജറ്റ്‌

ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കി നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പൊതുബജറ്റ് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജയ്റ്റ്‌ലി പാര്‍ലിമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് 35,984 കോടി...

കര്‍ഷക ക്ഷേമത്തിന് 35,984 കോടി രൂപ

ന്യൂഡല്‍ഹി: നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പൊതു ബജറ്റില്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം. കര്‍ഷക ക്ഷേമത്തിന് 35,984 കോടി രൂപ ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തി. കര്‍ഷക ക്ഷേമമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും 2022 ഓടെ കര്‍ഷക...

Latest news