വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുക: കാഞ്ച ഐലയ്യ

കൊവിഡ് കാലം വീടിനകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങേണ്ടി വന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിലിരുന്നും വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കണം
video

എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവിന് തുടക്കമായി

ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അരങ്ങേറുന്ന സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ കാഞ്ച ഐലയ്യ നിർവഹിച്ചു.

എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവിന് നാളെ തുടക്കം; ചന്ദ്രശേഖർ കമ്പാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

കൊവിഡ് കാലത്തെ പുതിയ ക്രമത്തിലും കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകാതെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ പരിപാടി.

Latest news