പരീക്ഷണപ്പനിയുടെ മതകീയ പാഠങ്ങള്‍

ആരോഗ്യം അതി മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ്. ഏത് സുഖാനൂഭൂതിയും ആസ്വദിക്കണമെങ്കില്‍ ആരോഗ്യം വേണം. രോഗമില്ലാതിരിക്കലാണ് ശരിയായ ആരോഗ്യം. ആരോഗ്യവും പ്രതിരോധവും നശിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് രോഗം. രോഗം ഒരിക്കലും ശിക്ഷയല്ല. അത് പരീക്ഷണമാണ്. സത്യവിശ്വാസിക്ക് രക്ഷയും. ഒരു...

നിപ്പാ: മുന്‍കരുതലാണ് പ്രതിവിധി

രാജ്യത്ത് രണ്ടാമതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാരകമായ നിപ്പാ വൈറസ് 'മലേഷ്യ'ക്കാരനാണ്. ഇരുപത് വര്‍ഷം മുമ്പ് മലേഷ്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപകടകാരിയായ നിപ്പാ വൈറസ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് പശ്ചിമബംഗാളിലെ സിലിഗുരിയിലാണ്. 2001ല്‍ ബംഗ്ലാദേശിലെ രോഗബാധക്ക്...

Latest news