സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം വേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി എംഎം മണി

Posted on: September 8, 2018 2:34 pm | Last updated: September 9, 2018 at 12:12 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം വേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എംഎം മണി. പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആറ് പവര്‍ ഹൗസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടതിനാല്‍ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില്‍ 350 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനം 750 മെഗാവ്ാട്ട് വൈദ്യുതി ക്ഷാമമാണ് ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്നത്. കേന്ദ്രപൂളില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉയര്‍ന്ന വിലക്ക് വൈധ്യുതി വാങ്ങി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.