പ്രളയം: വീട് തകര്‍ന്നവര്‍ക്ക് എസ്ബിഐ കുറഞ്ഞ പലിശക്ക് വായ്പ നല്‍കും

Posted on: September 4, 2018 10:43 am | Last updated: September 4, 2018 at 12:27 pm
SHARE

കോഴിക്കോട്: പ്രളയത്തില്‍ വീട് തകര്‍ന്നവര്‍ക്കും കേട്പാട് പറ്റിയവര്‍ക്കും എസ്ബിഐ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍ വായ്പ നല്‍കും. വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കും പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനുമാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുക.

8.45 പലിശ നിരക്കില്‍ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കും. ഇതിനെ പ്രൊസസിങ് ഫീസില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവംബര്‍ 30ന് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കണം.