പെട്രോള്‍-ഡീസല്‍ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന

Posted on: August 28, 2018 10:48 am | Last updated: August 28, 2018 at 1:42 pm
SHARE

തിരുവനന്തപുരം: പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 15 പൈസ വര്‍ധിച്ച് 81.37 രൂപയും ഡീസലിന് 16 പൈസ വര്‍ധിച്ച് ലിറ്ററിന് 74.64 രൂപയായി.

കോഴിക്കോട് പെട്രോളിന് 14 പൈസ വര്‍ധിച്ച് ലിറ്ററിന് 80.28 രൂപയും ഡീസലിന് 16 പൈസ വര്‍ധിച്ച് 73.65 രൂപയുമായി എറണാകുളത്ത് പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 80.06 രൂപയും ഡീസലിന് 73.41രൂപയുമാണ് വില.