ഹജ്ജ്: 85 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ സംസം വിതരണം ചെയ്തു

Posted on: August 16, 2018 10:35 pm | Last updated: August 16, 2018 at 10:35 pm

മക്ക: ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹജ്ജ് സീസണ്‍ ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ ഇതുവരെ 8,505,623 ലിറ്റര്‍ സംസം വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തതായി ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയം.
ഇതില്‍ മക്കയില്‍ മാത്രം 22,84,700 ലക്ഷം ലിറ്ററും മക്കയുടെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളില്‍ ഹാജിമാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയങ്ങളില്‍ 220,923 ലക്ഷം ലിറ്ററുമാണ് സംസം വിതരണം ചെയ്തത്.

കൂടാതെ മക്കയിലെ സംസം ഫാക്ടറിയിലും ഹാജിമാര്‍ക്ക് ഇരുപത്തിലാണ് മണിക്കൂറും സംസം വിതരണം ചെയ്യാനും പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാജിമാര്‍ക്ക് എല്ലാ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലും ഹാജിമാരെ സംസം, അറബിക് ഗാവ, റോസാപൂക്കള്‍, ഈത്തപ്പഴങ്ങള്‍, മധുരങ്ങളും നല്‍കി സ്വീകരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെയുമാണ് ഈ വര്‍ഷം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.